Huisregels

Voor een gezellig en vriendelijk evenement 

Tijdens het Wijkfeest hanteren wij duidelijke huisregels. Bij bezoeken van het evenement gaat u hiermee akkoord en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.  

 • Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kinderen. 
 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.  
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.  
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.  
 • Het is verboden om te roken op het gehele terrein.  
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.  
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere gevaarlijke voorwerpen in uw bezit te hebben.  
 • U dient instructies van de organisatie, de beveiliging of het personeel ten alle tijden op te volgen.  Indien u medewerking aan fouilleren of onderzoek van tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.  
 • Het serveren van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.  
 • Op gronde van gedrag op het terrein en/of openbare weg aangrenzend aan het evenement kan de organisatie, de beveiliging, of het personeel u de toegang weigeren.  
 • Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.  
 • De organisatie, eigenaar van de locatie of het personeel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, die u als bezoeker mocht ondervinden.  
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.  
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico.  
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, gebruikt kunnen worden op de site/facebookpagina van het wijkfeest.  
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van uw bijdrage aan het wijkfeest.
 • We willen graag een schoon wijkfeest, deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Wees galant, geduldig en gezellig, we houden de sfeer graag ontspannen voor een mooi wijkfeest met elkaar.